Nakliyat Sigortası

Nakliyat Sigortası ürünümüz ile bir malın taşıma aracı ile taşınması sırasında fiziken zarar görmesini teminat altına alıyoruz.

Gemi, uçak, kamyon ya da tren gibi araçlarla taşınan mallar bu sigorta ile poliçede yer alan şartlar ve klozlar uyarınca bir kaza ya da bir olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesi durumunda HDI Sigorta tarafından teminat altına alınır.

Bir başka yük taşıma sigortası olan Kıymet Taşıma Sigortası ürünümüz ile altın ve benzeri değerli madenler ve taşlar, mücevher, nakit para ve benzeri kıymetli malların taşıma aracı ile taşınması sırasında, bir kaza sonucunda zarar görmesi veya silahlı gasp ve soygun riskleri teminat altına alıyoruz.

Neden Nakliyat Sigortası almalıyım?

Tam ziya, geniş ve dar teminat seçenekleriyle HDI Sigorta malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde zarar görmesinden, çarpma, devrilme, çarpışma, devrilme sonucu kısmi zararlara kadar pek çok riske karşı sigortalısına koruma sağlar.

Türkiye’nin sektör lideri olan HDI Sigorta ile malınız güvence altında.

Alacak Sigortası

Ticari Alacak Sigortası, şirketinizin yurt içi ve yurt dışında 180 güne kadar vadeli mal ve hizmet satışlarından doğan, peşin ve banka teminatı dışında kalan alacaklarınızı ticari ve politik risklere karşı teminat altına almanızı sağlar.

Ticari Alacak Sigortasının Avantajları

Vadeli ve açık hesap alacaklarınızın alıcıdan kaynaklanan nedenlerle ödenmeme riskine karşı teminat oluşturma beklentinizi karşılar.

Şirketinizin bilançosunu optimize eder.

Ticari satışlarınızdan doğan ödenmemiş faturaların finansal etkilerini sınırlar.

** Sigortalı tarafından tercih edilmesi durumunda, sigorta sözleşmesinin yıllık dönemlerle yeniden değerlendirilmesi hakkı saklı tutulmakla beraber, poliçe her yıl vade sonunda yenilenir. 

Kefalet sigortası

KEFALET SİGORTASI NEDİR?
Kefalet sigortasında sigorta şirketi, borçlunun sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü
yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya/işverene düzenlediği kefalet senedi bedeline kadar kefil
olmaktadır. Bu sigorta türü geleneksel sigorta uygulamalarından ziyade bankacılık ürünlerine
alternatif bir finansal enstrüman niteliğindedir.
Bu ürünün özellikleri nelerdir?
Genel olarak Kefalet sigortası, lehtar olan üçüncü kişinin zararlarını sigortalı adına telafi eden
mekanizmadır.

Kefalet sigortası ile sigorta şirketi, sigortalının “kefili” olmakta ve sigortalı, lehtara olan borcunu yerine getirmediği takdirde lehtarın maruz kaldığı zararları tazmin etmeyi taahhüt etmektedir. Kefalet sigortası, aslında teminat mektubu işlevine sahip bir sigorta ürünüdür. Ayrıca, borçlunun bankalar nezdindeki kredi limitlerinin tüketilmemesi bakımından sigortalılar için ek bir avantaj sağlamaktadır.

Sınırsız imm sigortası

Neova Sigorta, araç sahiplerinin 3. şahıslara verebilecekleri olası zararlar sonucu, yüksek bedelli maddi/manevi yükümlülüklerin altında kalmalarını engellemek amacıyla, Limitsiz  İMM Poliçesini sigortalılarına sunuyor.

Neova Sigorta A.Ş. aracın kullanılmasından doğan maddi/hukuki sorumluluğu,  Trafik Sigortası hadleri ile varsa münferiden alınmış Kasko Sigortası veya İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında yer alan, İhtiyari Mali Sorumluluk teminatı limitlerinin üzerinde kalan kısmını sınırsız olarak tazmin eder.  Üstelik Manevi tazminat talepleride sınırsız olarak  teminata dahildir.

Biz Size Ulasalım

Nakliyat SigortasıAlacak SigortasıKefalet SigortasıIMM Sigortası

Diğer Hizmetlerimiz